Kursus i lyrik – Creative writing

Faldgruber og muligheder den 25. februar 2017.

Underviseren er den lokale forfatter, Michael Næsted Nielsen, der hidtil har fået udgivet omkring 80 bøger, her iblandt 12 digtsamlinger.

Kurset varer fra kl. 10:00 – 16:00 og foregår i Kulturforsyningen, Voldgade1, 4800 Nykøbing F.

Deltagerne har mulighed for at indsende op til 3 enkeltstående digte til Michael Næsted Nielsen senest 14 dage inden kursus, og kurset vil så tage udgangspunkt i deltagernes digte. Der vil blive givet positiv og konstruktiv kritik, således at de enkelte deltagere får mulighed for at se, hvor deres digtning kan føre hen og hvilke muligheder der eventuelt måtte være for at forbedre det sproglige lyriske udtryk. Digtene vil som udgangspunkt blive fremlagt i plenum, således at alle deltagere har mulighed for at give udtryk for deres mening.
Tekster sendes til Michael Næsted Nielsen på brodthagensvej@gmail.com

Deltagerne medbringer selv frokost. Der bliver serveret te, kaffe, øl, vand og vin, som afregnes til indkøbs pris.

Tilmelding via mail til brodthagensvej@gmail.com med Lyrikkursus i emnelinjen.
Kurset koster 300 kr. for medlemmer og 500 for ikke medlemmer. Beløbet skal indbetales på StORDstrømmens konto (0712-6277106254) senest den 6. februar 2017. Indbetalingen skal være tydeligt mærket med navn.

Ord på biblioteket

Kunstfondens generelle midler har bevilget StORDstrømmen 40.000 kr. til at fortsætte projektet ’Ord på biblioteket’. Bestyrelsen er derfor i fuld gang med at arrangere 16 læsninger i 4 kommuner (Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland)

StORDstrømmen har etableret samarbejde med biblioteker i flere kommuner, således at der bliver afholdt en række læsninger med vores egne forfattere på bibliotekerne.

Mandag den 9. januar 2017 klokken 16-17 kan du møde Marianne Christensen og Jørgen M Rasmussen på Næstved Bibliotek.

Onsdag den 25. januar klokken 15.30-16.30 kan du møde  Marianne Christensen og Karen Syberg på Nakskov Bibliotek

Torsdag den 26. januar 2017 klokken 16:30 – 17:30 kan du møde Nanna Saabye og Michael Næsted Nielsen på Hovedbiblioteket i Nykøbing F.

Mandag den 6. februar 2017 klokken 16-17 kan du møde Susanne Friis og Dorte Roholte på Glumsø Bibliotek.

Torsdag den 23. februar klokken 14.30-16.30 kan du møde Karen Zubari og Peter Abrahamsen på Maribo Bibliotek.

Torsdag den 23. februar klokken 16:30 – 17: 30 kan du møde Bent Christensen og Poul Skov Andersen på Hovedbiblioteket i Nykøbing F.

Torsdag den 16. marts 2017 klokken 17-18 kan du møde Karen Syberg og Gorm Rasmussen på Vordingborg Bibliotek.

Onsdag deb 29. marts klokken 15.30-16.30 kan du møde Abelone Glahn og Sigurd Kværndrup på Nakskov Bibliotek

Torsdag den 30. marts 2017 klokken 16-17 kan du møde Lone Rytsel og Else Lefmann på Fuglebjerg Bibliotek.

Torsdag den 30. marts klokken 16:30 – 17:30 kan du møde Gittemie Eriksen og Ole Clifford på Hovedbiblioteket i Nykøbing F.

Mandag den 3. april 2017 klokken 16-17 kan du møde Frank Egholm Andersen og Gittemie Eriksen på Næstved Bibliotek.

Onsdag den 5. april 2017 klokken 16-17 kan du møde Flemming M Poulsen og Jopie L von Horn på Stege Bibliotek

Onsdag den 19. april 2017 klokken 17-18 kan du møde Lena Laurentis og Anna-Marie Helfer på Vordingborg Bibliotek.

Torsdag den 20. april 2017 klokken 16-17 kan du møde Marianne Christensen og Jørgen M Rasmussen på Præstø Bibliotek.

Onsdag den 26. april klokken 15.30-16.30 kan du møde Amdi Silvestri på Nakskov Bibliotek. De interviewes af Sigurd Kværndrup).

Torsdag den 27. april klokken 16:30 – 17:30 kan du møde Rikke Folm Berg og Carsten Aner på Hovedbiblioteket i Nykøbing F.

Ord på biblioteket og julefrokost

Kunstfondens generelle midler har bevilget StORDstrømmen 40.000 kr. til at fortsætte projektet ’Ord på biblioteket’. Bestyrelsen er derfor i fuld gang med at arrangere 16 læsninger i 4 kommuner (Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland).

Husk at vi holder julefrokost fredag den 9. december kl. 16:00 – ? på ’Postholderens Sted’, Guldborgvej 215 i Guldborg. Mødet indledes af Anne-Sofie Hammer og koster kun 100 kr. pr. næse.

Generalforsamlingen næste år bliver afholdt lørdag den 25. marts 2017 på Kulturforsyningen, Voldgade 1 i Nykøbing fra kl. 16-18 med spisning og underholdning.

Forfatterværksted for unge

forfatterspireI forfatterværkstedet kommer du til at arbejde med din tekst, som en rigtig forfatter, og du bliver øvet i at gøre tekster bedre.
Forfatter Gittemie Eriksen underviser efter creative writing metoden, hvor alle kursets del-tagere læser hinandens tekster og hjælper hinanden med at gøre teksten bedre.
Hvis du vil deltage, skal du sende en tekst på 1-5 A4-sider senest den 20. november til gittemie@me.com (husk at skrive dit navn, din skole og klasse). Teksten kan være et uddrag af en historie, du har skrevet, en stil, et blogindlæg, et digt eller en sangtekst, så længe det er den type tekst, du elsker at skrive. Max 10 deltagere i alderen 14-19 år.
Forfatterværkstedet afholdes lørdag den 26. november på Kulturforsyningen i Nykøbing F. Du skal læse de andre deltageres tekst, inden vi mødes.
Forfatterværkstedet er støttet af Guldborgsund Kommune.

Efterårets arrangementer

Ord på biblioteket
StORDstrømmen har etableret et samarbejde med Lolland Kommunes biblioteker, således at der bliver afholdt en række læsninger med vores egne forfattere på bibliotekerne i Maribo og Nakskov: Thorvald Berthelsen og Kristina Ricken lagde for den 21.9. i Maribo. Herefter følger Helle Perrier og Karen Zubari i Nakskov den 29.9. fra 16-17. Maribo med Anne Gyrite Schütt, og Bent Christensen 19.10. kl. 15:30-16:30. Nakskov med Lise Ravnkilde og Kiwi Munch, 27.10. kl. 16-17. Maribo med Eva Matjeka og Michael Næsted den 23.11. kl. 15:30-16:30, og endelig Nakskov den 24.11. med Susanne Nyholm Michelsen, René Birger Jensen og Michael Næsted, kl. 16-17.

Tre generationer læser lyrik
Lyrikaften på den meget hyggelige Café Sweet and Coffee i Præstø. d. 18.10.2016 kl. 19:00, hvor Marianne Christensen er tovholder på det hyggelige arrangementet, hvor Henrik Falk, Jonas Reppel og Jopie von Horn læser lyrik.

Æbler og erindringer
En aften i Udviklingshuset i Fuglebjerg med æbler og gode historier d. 31.10.2016, kl. 19:00. Mona Hvid er tovholder og de medvirkende er Karen Syberg og Marianne Christensen.

Efterårsmøde om ophavsret

Kom til champagnebrunch på Restaurant Czarens hus, Langgade 2 i Nyk. F. den 3.9. kl. 13, med efterfølgende foredrag om ophavsret fra 14.30 i Kulturforsyningen ved Frank Egholm,som er medlem af StORDstrømmen og formand for De faglitterære forfattere i Dansk Forfatterforening, DFF.

TILMELDING TIL info@stORDstroemmen.dk

MEN DET ER KUN FOR MEDLEMMER DER HAR BETALT SIT KONTINGENT for 2016,

Frank Egholm skriver om foredraget:

Hvad er ophavsret, og hvad skal vi bruge den til?
En rundvisning i brug og misbrug ved Frank Egholm Andersen, formand for fagbogsforfatterne i Dansk Forfatterforening.
Det er på grund af ophavsretten, at kunstnere skal have betaling for deres arbejde. Ophavsret eller med et andet ord copyright sætter rammerne for dette grundprincip. Uden ophavsretten fik forfatterne for eksempel ingen royalty og ingen penge fra Copydan. Det er også ophavsretten, der er grunden til, at man som forfatter ikke behøver at finde sig i at blive plagieret i bøger og film m.m. Som forfatter skal man ofte tage stilling til ophavsretlige spørgsmål, og man skal kunne finde vej i den ophavsretlige jungle.
Er inspiration og plagiat det samme?
Hvor meget må man citere fra andre, selv hvis man angiver, hvorfra man citerer?
Deling af digitale undervisningsmaterialer, hvem har copyright og hvem skal honoreres?
Hvis en forfatter har skrevet en bog om et emne, må forlaget så udgive en anden bog om samme emne, skrevet af en anden? Og må forfatteren udgive en anden bog om samme emne på et andet forlag?
Har forfatteren ret til større royalty, hvis en bog sælger bedre end først antaget?
Kan forlaget sætte andre forfattere til at lave nye udgaver af ens bog?
Må et forlag tage ophavsretten fra forfatteren?
VUC Syd, Ipads, Apple – honorering og ophavsret.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for StORDstrømmen

PS. Czarens hus er Danmarks ældste restaurant, bygget i 1690.
Den russiske zar Peter den Store spiste der under et besøg i Nykøbing F og gav navn til huset.
Dets nye ejere har store ambitioner, så I kan glæde jer til en kulinarisk oplevelse.

Fagbogens dag

Fagbogens dag den 10. september arrangeres på 11 biblioteker landet over af Den Faglitterære Styrelse i Dansk Forfatterforening.

StORDstrømmen er medarrangør i Nakskov, hvor temaet er ‘Anker Jørgensen’ og fagbogens repræsentant er Alex Frank Larsen (kl. 13 – 15.30),
og i Nykøbing F, hvor temaet er ‘Lokale forfattere møder deres læsere’ (kl. 11 – 13.30). Fagbogens repræsentanter er her Abelone Glahn og Sigurd Kværndrup, desuden medvirker Halvdan Grøndal Hansen.

Se mere om fagbogens dag

Ord på biblioteket

StORDstrømmen har aftalt fremtidigt samarbejde med Lollands biblioteker,
foreløbig om 6 arrangementer til efteråret. De består af en fast time med ‘Ord på biblioteket’:

  • Onsdage: den 21. september kl 15.30 – 16.30 på Maribo bibliotek med Thorvald Berthelsen og Kristine Ricken som oplæsere
  • den 19. oktober kl 15.30 – 16.30 i Maribo med Bent Christensen og endnu en (ikke fastlagt)
  • den 23. november kl 15.30 – 16.30 i Maribo

I Nakskov foregår ‘Ord på biblioteket’ hver sidste torsdag i måneden:

  • første gang på Nakskov bibliotek fra kl. 16 – 17 med Helle Perrier og Karen Zubari.
  • den 27. oktober kl 16 – 17 med Lise Ravnkilde og Kiwi Munch,
  • den 24. november kl 16 – 17

 

Kærlighedens trængsler

Kaerlighedens_traengsler

Tre lokale forfattere Marianne Christensen, Ole Clifford og Thorvald Berthelsen samles på Masnedøfortet for at læse op og fortælle historier.

”I krig og kærlighed gælder alle kneb”, siges det, men når kærligheden bliver vanskelig, hvad sker der så?
Marianne Christensen fortæller om savn og længsel, Ole Clifford læser op af sine seneste værker Katharerne og Flyspotteren. Thorvald Berthelsen, som også ledsages af musikeren Ivan Nio giver eksempler på sine lyriske værker fra stORDstrømmens antologi 2015 og Hulens år.
Hør om kærlighedens trængsler den 31. juli klokken 14:30 – 16:30 på Sommerudstillingen Masnedø, Fortvej 8, 4760 Vordingborg

Arrangementet er et samarbejde mellem Masnedøfortet og stORDstrømmen, og er støttet af Statens Kunstfond.

Se mere på sommerudstillingens facebookside