Tilskudsberettiget fra Forfattercentrum

Forudsætningerne for tilskud er:

  • at forfatteren/oversætteren er bosiddende i Danmark
  • at forfatteren/oversætteren har udgivet 2 værker som eneforfatter/-oversætter eller er debuteret inden for de sidste 12 måneder
  • at forfatterens/oversætterens værker er udgivet på et forlag, som de er økonomisk og redaktionelt uafhængige af
  • at arrangøren betaler forfatternes rejse- og opholdsudgifter
  • at arrangementet annonceres enten ved annoncering i dagblad, opslag på sociale medier, opslag lokalt eller andet  og er offentligt tilgængeligt, samt at Statens Kunstfond krediteres, når arrangementet bliver offentliggjort
  • Hvis vi modtager flere ansøgninger til fristen, end vi kan honorere, så vil vi prioritere efter geografi. Vi vil derfor prioritere regioner uden for Region Hovedstaden, og inden for Region Hovedstaden vil private arrangører blive prioriteret. Desuden vil vi prioritere de ansøgere, der har fået færrest tilskud fra 2013 og frem til i dag.

Læs mere om tilskud fra Forfattercentrum.