Bent Christensen

Bent Christensen. Sprogløjtnant (russisk) 1964. Cand. mag. dansk/russisk 1968. Gymnasieadjunkt 1968-1971. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971-2003. - Lic. theol (ph.d.)1985. Dr. theol. 1998. - Har siden 2015 udgivet egne digte og salmer samt en dogmatik og programskriftet Mit Dannevirke. Desuden flere oversættelser af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz’s værker. Flere udgivelser er på vej.

Bent Christensen
Virke: Forfatter
Fødselsår: 1943
Adresse Fuglsevej 5
Holeby
Telefon: +4530260178
Email: bc@bentchristensen.dk

Digte og aforismer 2016-2018

Udgivelsesår: 2018.
Digte og aforismer 2016-2018 er min anden samling. Afdelingen "Digte" er nye skridt på vejen frem. Dernæst præsenteres nye genrer, fx "Large Motive Collider Experiments 2018" og "Omkring årtierne - en digtrække", digte til de forskellige årtier i den danske litteraturhistorie 1870-1890. Men der er også en fortsættelse af "Nattevinduesdigtene", et par nye lollandsonetter og en oversættelse af den ukrainske nationalsang.