Bent Christensen

Bent Christensen. Sprogløjtnant (russisk) 1964. Cand. mag. dansk/russisk 1968. Gymnasieadjunkt 1968-1971. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971-2003. - Lic. theol (ph.d.)1985. Dr. theol. 1998. - Har siden 2015 udgivet egne digte og salmer samt en dogmatik og programskriftet Mit Dannevirke. Desuden flere oversættelser af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz’s værker. Flere udgivelser er på vej.

Bent Christensen
Virke: Forfatter
Fødselsår: 1943
Adresse Fuglsevej 5
Holeby
Telefon: +4530260178
Email: bc@bentchristensen.dk

Digte og aforismer 2018-2020

Udgivelsesår: 2020.
"Digte og aforismer 2018-2020" er min tredje samling digte og aforismer. Den allerførste samling var "Lollandsonetter" (2015). Afdelingen "Digte" er nye skridt på vejen frem. Og der er nye "Large Motive Collider Experiments". Helt nye genrer er "Eksperimenter 4 x 3 x 35 +/÷ 4" og "Tostemmige digte". Den helt særlige digtrække "Omkring årtierne", digte til de forskellige årtier i den danske litteraturhistorie, er gjort færdig. Der er desuden en ny lollandsonet, nye oversættelser af polske digte samt nogle salmer (i en helt særlig afdeling).