Carsten Aner

Jeg er bosiddende i Nykøbing Falster, hvor jeg nyder pensionistlivets glæder sammen med min kone i 4 dage om ugen, mens jeg i de resterende dage underviser flygtninge og indvandrere i dansk, dansk kultur og samfundsorientering. Jeg har altid holdt meget af at skrive og mine oplevelser i Afrika og i Irak har inspireret mig til flere fortællinger – bl.a. et bidrag til antologien ”Sommer i Byen” - og en enkelt bogudgivelse ”Den gode vilje”. Derudover har jeg genfortalt et par af mine oplevelser i radio og tv, ligesom de har været offentliggjort i lokale dag- og månedsblade. For tiden skriver jeg på en novellesamling, hvor novellerne hovedsageligt er inspireret af mit liv og arbejde med mennesker med anden kulturel baggrund. 

Carsten Aner
Virke: Forfatter
Fødselsår: 1111
Email: carstenaner@hotmail.com
Hjemmeside: