Marie Lenstrup

Jeg skriver bøger henvendt til pårørende, fordi jeg selv har levet med pårørenderollen tæt på i de 10-12, hvor min mand var syge. Undervejs opdagede jeg, hvor meget hans sygdomme påvirkede mit liv. Så da han døde i 2017, havde jeg et stort ønske om at skrive en selvhjælpsbog til pårørende - i håbet om, at det kan hjælpe andre til at slås en lille smule mindre med rollen og situationen, end jeg selv gjorde. Det er også blevet til andre manuskripter og andre projekter med fokus på pårørende. Jeg var med til at stifte foreningen Pårørende i Danmark, som jeg er formand for, jeg holder en masse foredrag og laver webinarer om pårørende-relevante emner, og så benytter jeg enhver lejlighed til at blande mig i sundhedspolitik.

Marie Lenstrup
Virke: Forfatter
Fødselsår: 1963
Adresse Rødegårdsvej 19
Præstø
Email: marie.lenstrup@gmail.com
Hjemmeside:

Overlevelsesmanual for omsorgspårørende

Udgivelsesår: 2020.
Bogen er en guide til pårørende, der aktivt deltager i omsorgen for langvarigt syge, kronisk syge eller handicappede familiemedlemmer eller nære venner – altså den gruppe, forfatteren med et nyt ord kalder omsorgspårørende.
Bogen går kronologisk frem, med overvejelser, opmærksomhedspunkter og gode råd om alt fra at indstille sig på en diagnose, tilrette sit hjemmeliv, kommunikere med familie, sundhedsvæsen og kommune til vigtigheden af god egenomsorg, overvejelser om flytning til døgnpleje og pårørendes rolle omkring døende.
Undervejs deler forfatteren konkrete eksempler og erfaringer fra sit eget liv og fra de mange andre pårørende, hun har mødt gennem årene. Her handler det ikke om at blive dygtigere til at hjælpe andre, men om bedre at kunne rumme og mestre sine nye livsvilkår.