Mogens Bak-Hansen

Født i 1964 i Næstelsø, syd for Næstved. Levet størstedelen af mit liv på Sydsjælland. 1993-2000 redaktionsmedlem på det historiske tidsskrift 1066. Har dernæst været underviser på Institut for Historie, Københavns Universitet, i et par hold om henholdsvis moderne polsk historie og stalinisme.
Har i 2002 på Dansk Center for Holocaust Forsknings hjemmeside skrevet forskningsartiklen: "Jedwabne - et lokalt folkemord under 2. Verdenskrig i en historisk sammenhæng. I 2004 opnået en Ph.d grad ved Københavns Universitet ved at forsvare afhandlingen For vores og jeres frihed. Polsk-jødiske relationer 1918-45".
Siden 2014 rundviser på Koldkrigsmuséet Stevnsfortet. I 2015 koordinator af en udstilling i Algade i Vordingborg om byen Vordingborgs historie i anledning af 600 året for købstadsrettigheder. Ligeledes i 2015 blev jeg redaktør af Historisk Samfund for Præstø Amts årbog og har været det siden. I 2019 har jeg været redaktør på udgivelsen Danmarkshistorien kort - set fra Vordingborg og omegn.

Mogens Bak-Hansen
Virke: Forfatter
Fødselsår: 1964
Email: mogensbak11@gmail.com
Hjemmeside:

Danmarkshistorien kort