Links

Dansk Forfatterforening
DBC (Dansk Bibliotekscentral)
BoD (Books on Demand)
DBK (bog grossist)

Denne liste er er under udarbejdelse.