Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen 7. marts 2020.

Hans-Willy Bautz

Formand

Carsten Ulendorf

Sekretær

Lone Rytsel

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for kontakt til Dansk Forfatterforening

Gitte Hansen

Suppleant
Ansvarlig for uddannelse

Mogens Bak-Hansen

Kasserer
Ansvarlig for arrangementer

Birthe Johansson

Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for SoMe