Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen 22. april 2021.

Hans-Willy Bautz

Formand
E-mail bautz.senior@gmail.com

Formand Hans-Willy Bautz er handelsuddannet i autobranchen, autodidakt journalist, fhv. avisudgiver og redaktør i Tyskland, forfatter med udgivelse af to bøger med fortællinger og to krimier i Tyskland, udgivelse af fire krimier i Danmark med hovedpersonerne den dansk-tyske journalist Michael Bech og hans kæreste, den sicilianske kriminalkommissær Angela Pecci. Hans femte krimi, „Skovtårnsmordet“, udkommer i juli 2021. Sammen med en 9-årig dreng skriver han p.t. på en børnebog og har allerede planerne for sin sjette krimi. Flere af hans bøger er blevet anmelderrost på krimiormen.dk. Siden 2014 pensionist, hvor han efter 30 år i Tyskland vendte tilbage til sin fødeby Haslev.

Bent Christensen

Bestyrelsesmedlem

E-mail info@bentchristensen.dk

Bestyrelsesmedlem Bent Christensener født i Oreby på det nordøstlige Lolland. Som ung var han neobop-jazzpianist i Nakskov og derefter sprogofficer med russisk, cand.mag. i dansk og russisk, gymnasielærer i Nakskov, supplerende teologisk uddannelse, præst i Folkekirken, først på Bornholm, hvor han havde gjort tjeneste som sprogofficer (1971-1974), dernæst (1974-2003) i Døllefjelde, Østlolland, feltpræst på Cypern, dr.theol. i Grundtvig og så har han studeret polsk. Nu er han, som han selv siger det, ”fri kristen åndsarbejder med pensionen som arbejdsstipendium”. Han skriver teologi, herunder salmer, og ”kulturprogram”. I hans virksomhed er det helt særlige centrumpoetikken og lyrikken, hvilket der er blevet nogle digtsamlinger ud af, som han har udgivet. Han beskæftiger sig i ret stort omfang med polsk digtning, som han oversætter til dansk. For dette arbejde høster han stor ros og har i den forbindelse været i polsk TV.

Lone Rytsel

Ansvarlig for kontakt til Dansk Forfatterforening

E-mail lone@lonerytsel.dk

Bestyrelsesmedlem Lone Rytselvar ude i erhvervslivet i Albertslund, men er nu pensionist. Hun har skrevet undervisningsmateriale i dansk til unge og voksne, der har svært ved dansk. I de seneste syv år er det mere blevet til små læse-let-bøger, bøger om personlig udvikling og lidt digte i prosalyrik. P.t. skriver hun på sine memoirer og en roman om landsbytosser, som hun håber bliver en bog med både humor og spænding. Sideløbende driver hun en lille folkeoplysende skole, hvor hun også underviser. Desuden driver hun et mikrobogforlag samt producerer nogle podcasts, der hedder ”Husk dit liv”. I stORDstrømmens regi arrangerer hun forfatteraftener på Zoom.

Freya Anduin

Næstformand

E-mail freya @ stordstroemmen.dk

Næstformand Freya Anduin har siden 1980’erne skrevet i et utal af sammenhænge, bl.a. lærebøger, har undervist i kommunikation, været journalist og ugeavisredaktør og er uddannet cand.comm. i museumsformidling. Det er blevet til quizzer på www.historiespor.dk, bøger som „Hvad enhver mand bør vide om kvinder“, „Pernille Silkes historie“ og „Pernille Silkes verden“ (begge middelalder), „Bo på landet“, engelske digte og short stories, kronikker, filmmanuskripter, et TV-koncept samt et utal af artikler. Senest en serie historiske hyggekrimier med Lendorph og la Cour, der udspiller sig i 1910-11’ernes København baseret på rigtige forbrydelser. Tredje bog i serien ”Mord og minespil” udkom i marts i år. Hun har netop udgivet en engelsksproget digtsamling, ”Pieces of Mind”. Freya har boet i Lille Musse udenfor Sakskøbing i over 20 år.

Læs mere på www.anduin.dk og www.lendorphoglacour.dk.

Mogens Bak-Hansen

Kasserer

E-mail mogensbak11@gmail.com

Kasserer Mogens Bak-Hansen har levet det meste af sit liv på Sydsjælland i henholdsvis Næstelsø, Præstø og Vordingborg. Haner historiker og har været redaktionsmedlem på det historiske tidsskrift „1066“, har undervist på Institut for Historie på Københavns Universitet, har skrevet forskningsartiklen „Jedwabne – et lokalt folkemord under 2. Verdenskrig i historisk sammenhæng“. Han har en ph.d.-grad fra Københavns Universitet ved at forsvare afhandlingen „For vores og jeres frihed. Polsk-jødiske relationer 1918-45“. Siden 2014 rundviser på Koldkrigsmuseet Stevnsfort, siden 2015 redaktør af tidsskriftet „Historisk Samfund for Præstø Amts årbog“ og i 2019 redaktør på udgivelsen af „Danmarkshistorien kort – set fra Vordingborg og omegn“. Han arbejder til daglig i Skifteretten i Nykøbing F.

Lise Bostrup

Bestyrelsesmedlem

E-mail lisebostrup@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Lise Bostrup er æresmedlem og initiativtager til samt medstifter af StORDstrømmen. Hun er student fra Nakskov Gymnasium, hvor hendes far var rektor, og så er hun cand.mag. i dansk og tysk. Inspireret af byen Nakskov med skibsværftet og sukkerfabrikken skrev hun speciale om arbejderlitteratur, hvilket førte til udgivelsen af bogen ”Arbejderlitteraturen til debat” (1982). Victor Cornelins, som var skoleinspektør i Nakskov, blev født på De Dansk-Vestindiske Øer og interesserede sig for de gamle danske kolonier. Lise Bostrup har skrevet artikler samt holdt foredrag om ham. Desuden har hun holdt foredrag om H.C. Andersens forhold til Vestindien på Skt. Croix og Skt. Thomas samt på Madison University i Wisconsin m.v. På Forlaget Bostrup har hun udgivet tre bøger af vestindiske forfattere og to romaner om Vestindien og Skt. Thomas af den norske forfatter Fartein Horgar. Hun har udgivet adskillige bøger til brug for undervisning i dansk for udlændinge, heriblandt lærebogen ”Aktivt dansk”. I 2020 udkom lærebogen ”Danskere”, hvis hovedperson, Anders Axmark, kommer fra Nakskov. Forlaget Bostrup har også udgivet musikeren, digteren og nakskovitten Søren Sørensens Bellmann-inspirerede digte i samlingen ”Af fuld hals. Digte og akvavitvers.” Senest har hun udarbejdet ”Med professorhatten på”, som giver forklaring på idiomatiske vendinger. Lise Bostrup er formand for ”Den danske Sprogkreds”.